โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

หมายเลขประจำตัว
รหัสผ่าน

 

ปรับปรุงข้อมูล 15/11/2559
[4801/25425]
วันปรับปรุง

PP1 Web Module from Secondary'56 Program Create By Amporn Chomdej  secondary2556@gmail.com [V16.02.05]