โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

หมายเลขประจำตัว
รหัสผ่าน

 

ปรับปรุงข้อมูล 01/05/2560
[3667/35103]
วันปรับปรุง

PP1 Web Module from Secondary'56 Program Create By Amporn Chomdej  secondary2556@gmail.com [V16.02.05]